T7:154


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Norby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Torpett, kallas Fallett, ligger på Jsättra
            egor.
B.        Vtsäde                             2 1/2 tunnor
C.        Engett                              4 laß
D.        Höö                                14 laß   }  rögningar
E.         Höö                                10 laß
F.         Präste myran                   98 laß
G.        Söder Kärrebeckz tegen  5 laß    fol. 151
H.        Jsättra teegen                   5 laß    fol. 153
            God lägenheet med skog och muulbeet.
            Jntet fiske, ey heller quarnar.
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Scala ulnarum.