T7:155


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio               tunnor    laß

A.        Jngebo, skattegård   3 1/2 öre
B.        Vtsäde                                             8
C.        Vtsade1                                           4
D.        Vtsäde                                            5
E.         Vtsäde                                            4
                         } höra till Jngebo torpet
F.         Vtsäde                                            3 1/2   
G.        Myr och hård walß eng                                20
H.        Myr eng, höö                                               9
I.          Myr eng, höö                                              10  
K.        Myr eng, höö                                               6
L.         Myr eng, lyder till Skorkebo                        18  fol. 162
M.        Enget, höö                                                   3
N.        Hård walß eng                                             15
O.        Enget, mäst af myr wall                                15
P.         Beeteß haga, kan doga en deel till
            åker och een deel till eng framdeles.
            Skog och muulbeet till fyllest.
            Quarn ställe är aflagdt. Såg jntet.                                  
            Humblegård             200 stenger
            Jntet fiske.

(Karttext:)

Scala ulnarum.

1 D.v.s. Vtsäde