T7:156


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Nörby sochn.


            Notarum Explicatio                               tunnor    laß

A.        Nör bech, skattegårdar   4
            1. Nörrgården är          7 öre
            2 är                             11 <öre>, 3 penningar
            3. Breegården             14 öre
            4. Söder gården          20 1/2 öre
            i byn och i Breemåßan 1 öre
B.        Vtsäde                                                             77
C.        Vtsäde                                                             67
D.        Vtsäde                                                             3/4   
E.         Vtsäde                                                            3 3/4  
F.         Vtsäde                                                            3   
G.        Vtsäde                                                            1 7/8 
H.        Vtsäde                                                            1 1/4  
I.          Beeteß tompter, doga till eng. 
K.        Beeteß hagar, doga till eng.
L.         Beeteß täppor, doga till eng.
M.        Hård walß eng god                                                      100
N.        God hårdwalß eng                                                        130  
N.        God hårdwalß eng                                                        130
O.        Godh hård walß eng                                                      40
P.         Linden                                                                          30
Q.        Bree måßan                                                                  70
R.         Enget                                                                            50
            Skog och muulbeet till nöd-
            torften.
            Såg och miölquarn jngen.
            Jntet fiske.
            Humblegårdar                4 stycken
            Hijt [hijt] hörer et eng fol. 146, noterad F,
            räntar hö                                                                        7 laß              

            Specialis Explicatio   tunnor    laß

1          gården vtsår                     12 13/16  82
2          hafuer                               16 3/4    111
3          hafuer                               19 3/4    132
4          hafuer                               21         195

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

77 5/16
52
Sagån.