T7:157


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Nörby sochn.


            Notarum Explicatio            tunnor    laß

A.        Ölesta är gårdar   3
            1 är skattegård    10 öre
            2 är skattegård    12 öre
            3 är frälßegård    10 öre       
B.        Vtsäde                                        9 1/2
C.        Vtsäde                                        20
D.        Vtsäde                                        17   
E.         Vtsäde                                        26  
F.         Vtsäde                                        10  
G.        Vtsäde                                         3/4 
H.        Enget, een deel hård och myrwall              200
I.           
       }   Beeteß hagar, doga till eng.
K.       
            Elakt muulbeet. Skog något.
            Fiske och quarnar                0

            Explicatio Specialis            tunnor    laß

1          gården hafuer vtsäde                  13 1/8     60
2          hafuer                                        13 1/8     80
3.         Frälßegården hafuer                   13 3/8     60

            Humblegårdar    3