T7:158


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Norrby sochn.


            Notarum Explicatio

            Kyllinge, skatthemman  1,
            skattar - öresland, - penningar
A.        Vthsädhee i det första gierdet      tunnland  25 1/4
B.        Vthsadhee1 i det andhra gierdet   tunnland  8 7/8
C.        Vthsädhee                                  tunnland  17 15/32
                        Summa summarum        tunland    51 9/32  

D.        Höö aff en engh till                        laß         40
E.        Höö aff en hård walls engh             laß         30
F.        Höö aff en engh                             laß         35
G.        Höö aff en engh till                        laß         20
                        Summa summarum          laß         125

            Till denne by finnes skogh och mul-
            bethee till nödtorfften, fiskie något
            lijtet.
            Humblegård                300 stenger
            Jngen quarn.2

(Karttext:)

Engh.
Kyllinge
God åker
Här tager Skiähleby egor j Sahla sochn wedh
Godh åker
Engh
Engh.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckningar:)

Westmanland
3 2/3 riksdaler banco
Vid år 1652 af Johan Åkeson

1 D.v.s. Utsäde
2 Humblegård ... quarn synes tillskrivet av annan hand