T7:16


(Rubrik:) Simptuna häradt        Frösthult sochn.


            Notarum Explicatio

            Brunby, skatt hemman        2
            Fralse hemman1                 1
A.        Vthsädhee j det westera gierdet             tunnland  42 
B.        Vthsädhee j det östera gierdet                tunnland  42 1/2 
                                         Summa summarum  tuneland  84 1/2

            Obrukat åkeren vthj torpet jnnehåller  tunnland  6 1/4 

C.        Höö aff en engh till                                 las           130
D.        Höö aff wreetherna till                            laß          40
            Höö aff gierdeßlindherna till                    laß          8
                                         Summa summarum  höö las   178

1.         Skattegården skattar          20 öresland
            Vthsädhee i gierdet A  16 3/4
                                                          } summa                32 3/4
            Vthsädhee i gierdet B  16
            Höö aff heela hemmanet till                     las          70    

2.         Skattegården skattar          20 öresland
            Vthsädhee i gierdet A  16 3/4
                                                          } summa                32 3/4
            Vthsädhee i gierdet B  16
            Höö aff heela hemmanet till                     las          70

3.         Frälße hemmanet skattar     10 öresland
            Vthsädhee i gierdet A  8 3/8
                                                          } summa                32 3/4
            Vthsädhee i gierdet B  8
            Höö aff heela hemmanet till                     las          40

            Till denne byien finnes
            skogh och mulbethee till
            nödtorfften, fiskiee watn
            jntet, quarn jngen.

(Karttext:)

Leer jordh
Leer jordh
Leer jordh
Leer jordh
Obrukat åker
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Frälsehemman