T7:160


(Rubrik:) Nörby sochn.


            Notarum Explicatio            tunnor    laß

A.        Swartbech, skatte     2 öre
B.        Vtsäde                                         9
C.        Vtsäde                                        12
D.        Enget, mäst af hård wall                            40
E.         Myreng                                                    14
F.         Myr eng                                                   14             
G.        Beeteß haga, kan röijas till eng.
H.        Beeteß haga, doger till eng.
I.          Enges teegen                                             6
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Miölquarn som brukas hööst och wåhr.
            Sågequarn jntet.
            Fiske och humblegård jntet.

(Karttext:)

Ölesta möter.
Skorkebo möter.
Ellianß bo möter.
Scala ulnarum.