T7:161


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Nörby sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Ellians bo, skattegård  1       4 öre
B.        Vtsäde                 8 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                 9 1/4 tunnor
D.        Kalfhaga.
E.         Vtsäde                1 1/8 tunnor,  höö  10 laß
F.         Engett                  20 laß
G.        Heem engen         80 laß med skog ibland
H.        Alle tree tillhopa   7 1/2 laß  och höra till
            Jsättra fol. 153.
            Litett schog och muulbeet.
            Jntet fiske. Jngen qwarn.
            Humblegård jntet.
           
(Karttext:)

Scala ulnaum.