T7:162


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio            tunnor    laß

A.        Skorkebo, skatte     8 öre,
            frälße                      1 öre 
B.        Vtsäde                                         3
C.        Vtsäde                                         6
D.        Vtsäde                                         4 3/4
E.         Vtsäde                                         4
F.         Myr och hård wallß eng en deel                40
G.        Myr och hård walß eng                             25
H.        Beeteß haga, doger een deel till eng.
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Quarn och fiske jntet.
            Humblegård         150 stenger
            Till denne by fins en eng fol. 155, noterad
            littera L, räntar   18 laß    

(Karttext:)

Store skogen på denne sidan.
Jngebo möter
Swartbech möter.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

2 riksdaler 40 med en ??? fol. 155.