T7:19


(Rubrik:) Simptuna häradt        Frösthult sochn.


            Notarum Explicatio

            Gästreby ähr crongårdar       11
            men     8 gårdar allenast som heeter bohlbyn,
            och dee andhree    3 cronegår[dar]darna kallas
            hoffgårdarna, och 1 skatt gård som kyrkio-
            herdhen her Hans hafwer kiöpt till skattee.
            Dhe 8 cronegårdarna skattar hwardera   8 öresland  
            Dhee 3 crohnegårdarna skattar öre        7
            hwardera, men skattegården skattar        4
            och hafver serdeles i åker och engh      

A.        Vthsädhee j det norre gierdet                 tuneland  130 
B.        Vthsädhee j det södra gierdet                 tunnland 150
C.        Vthsädhee j det östera gierdhet              tuneland  20
D.        Vthsädhee j det westera gierdet             tunnland  40
E.        Vthsädhee aff wreetherna                       tunnland  2 1/2
                                         Summan                   tuneland  342 1/2

F.        Höö aff en engh till                                  laß          93
G.        Höö aff en engh till                                 laß          90
H.        Höö aff en stoor ängh                             laß          360
            Höö aff gierdeßlindherna                        laß          50
                                         Summa summarum  höö laß   593


            Notarum Explicatio

            Till dhee bohlbyns 8 gårdar ähr
            vthsädhee i Norrgierdet,   A noterat,    tunnland  105 1/4 tunnland, 
            vthsädhee j södra gierdet, B noterat,    tunnland  124,
            vthsädhee i gierdet,           C noterat,    tunnland  40 1/4,
            vthsädhee i gierdet,           D noterat,    tunnland  8 1/4,
            vthsadhe1 aff wreetherna,  E noterat,    tunnland  2 1/2
                                                                                       tunnor
            Summan vppå boohlbyns 8 gårdar            
            löper vthj vthsädhee allenast nämbligen tunnland  180
            Höö alz på heela boohlbyn nämbligen   laß           330

R.        Till dhee tree hoffgårdarna i Norre-
            gierdet vthsädhee,             A noterat,    tunnland  24 1/2,
            j södra gierdet,                  B noterat,    tunnland  29 1/2,
            j östera gierdet,                 C noterat,    tunnland  3 1/4,  
                                                                                       tunnor
            Summan vppå dee 3 hoffgårders            
            vthsädhee i alla gierden nämbligen         tunnland  57 1/4 tunnland
            Höö alz på heela dee 3 hoffgårdar         laß           190

P.         Desse åker teegar som ähr med P noterade lyder
            till kyrkio herden her Hanß, hwilcka åker-
            teegar jnne håller vthsadhe1 A noterat,  tunnland  5 3/8,
            vthsädhee j södra gierdet,   B noterat,   tunnland  6 2/8,
            vthsädhe j gierdet               C noterat,   tunnland  12 1/2,  
            Summan vppå prästens vthsädhe           tunnland   24 1/8

            Höö alz på heela prästens skatt hemman                73

            Till denne by finas engiar fol. 36 huilke kallaß
            Marstallen, noterade A, B, E, ränta alle till hopa    140


(Karttext:)

Scala ulnarum.
Leer jordh
Leer jord
Giästre byen
Leer jordh
Leer jordh
Leer jordh
Leer jordh
Leer jordh
Här möther Måttee by engh.
Här möther Måtte by egor.      
1 D.v.s. utsäde