T7:21


(Rubrik:) Simtuna heredt.    Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Wadh sunnan åhn, skattegård 1    21 1/3 öre
B.        Qwarn tompten, doger till åker och eng.
C.        Engett, skarp                    60 laß
D.        Vtsäde                             25 tunnor
E.         Vtsäde                             24 tunnor
F.         Kalfhaga.
            Qwarn ställe                     1
            Skog litett. Jngen timberskog.
            Muulbeet ganska ringa.
            Sågequarn                        0
            Humblegård                      0
            Fiske                                0
            Jgenlagd åker i gärdet E    5 3/4 tunnor

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Öster wadh möter
Leer jord
Leer jord
Wäster wadh möter.
Jgenlagd åker.
Siggesta åker möter.