T7:22


(Rubrik:) Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Siggesta, skattegårdar 4
            Den första                        17 öre, 1 ortug1
            Den andra                        7 öre,   1 ortug
            Den tridie                         10 öre
            Den fierde                        13 öre, 1 ortugar   
B.        Vtsäde                              50 tunnor
C.        Vtsäde                              50 tunnor
D.        Engett, hårdwall                38 laß
E.         Lööt haga, doger till åker och eng.
            Vpp kört i samma haga till 1 tunnland
F.         Släät eng, hårdwall            68 laß
G.        Kalftäppor.
            Någott muulbeet.
            Timber, näfver, baste och swedskog    0
            Såg och miölquarn                               0
            Fiske                                                   0
            Humblegårdar jntet.


            Specialis Explicatio            tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligt vtsäde        17 3/4    37    
2          gården hafuer                             7 3/4      17
3          gården hafuer                             10 3/4    23
4          gården hafuer                             13 3/4    26


(Karttext:)

Nörre wadz åker möter.
Ler jord
Här möta Tibbele egor
Leer jord
Leer jord
Stafz åker emott.
Leer jord
På denne sida Stafz eng.
På denne sida möta Ijßby engen.
Scala ulnarum.

1 D.v.s. örtug