T7:23


(Rubrik:) Simtuna heredt.


            Notarum Explicatio

A.        Biörk, skattegård 1       18 öre 
            Frälße gård          1       6 öre
B.        Vtsäde                 14 3/4 tunnor
C.        Kalf tompt.
D.        Vtsäde                 15 tunnor
E.         Vtsäde                 7 1/2 tunnor
F.         Engett                  69 laß, godh ba-
            rande1 hård wall.
G.        Vtsäde                 1 3/4 tunnor
H.        Vtsäde                 1 3/4 tunnor, hörer
            till frälse gården.
            Godh skog till åtskillig nytta sampt
            muulbet, jngen annan lägenheet med
            fiske eller qwarn.
            Humblegård till skattegården    100 stenger
            Till frälßegården humblegård    100 stenger


            Notarum Explicatio                       tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligt vtsäde                       15 1/2    53    
2          gården hafuer                                            4 1/2      16

            Till denne by fins en eng fol. 26,
            noterad littera E, räntar                                          60
            Jbidem een åker wreet, noterad littera F   2 1/2 
            Jbidem slåter haga, räntar                                       9 


(Karttext:)

Scala ulnarum.
Finsta åker emot, fol. 82.
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Kan vptagas till åker.
Här vtan före är beetzhaga

(Annan, senare anteckning:)

6 plr

1 D.v.s. bärande
2 Äldre numrering, motsvarar 26