T7:24


(Rubrik:) Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Öster wadh         
B.        Vtsäde                 26 tunnor
C.        Vtsäde                 11 tunnor
D.        Vtsäde                 16 tunnor
E.         Höö                    18 laß
            Skog ike den ringaste.
            Qwarnar              2
            Humblegårdar            0


(Karttext:)

Wadh sunnan åhn moter1, fol. 12.

1 D.v.s. möter
2 Äldre numrering, motsvarar 21