T7:25


(Rubrik:) Simtuna heredt.        Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Wäster wadh, skattegårdar 
            Den ene               13 öre
            Den andra            11 öre
            Frälße gård          1,    8 öre   
B.        Vtsäde                 8 tunnor
C.        Vtsäde                 55 1/4 tunnor
D.        Engett                  93 laß höö
E.        Wäster engen       142 laß
F.         Slåter haga          33 laß, hörer till
            den förste skattegården.
G.        Frälse hagan        12 laß
H.        Vtsäde                 1 1/8 tunnor
I.          Beetz haga, doger till eng.
K.        Slåter haga          15 laß, hörer
            till den andra skattegården.
            Skog och muulbeet ganska ringa.
            Såg och miölquarn        0   
            Humblegårdar               0
            Jntet fiske.

            Specialis Explicatio                        tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligt vtsade1                      13 1/16   
2          gården hafuer åhrligit vtsäde                       11 1/16
3          gården hafuer vtsäde åhrligen                      8 1/16

            Vtaf engen D, E hafuer den förste
            skattegården                                                          94
            Den andra skattegården hafuer                               82
            Frälße gården                                                        58


(Karttext:)

Stångeby enget L möter.
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

7 pl.

1 D.v.s. utsäde