T7:26


(Rubrik:) Simtuna heredt.


            Notarum Explicatio

A.        Skattegård, Finsta, 1        24 öre
B.        Vtsäde                 20 tunnor
C.        Vtsäde                 22 3/4 tunnor
D.        Tompt.
E          hörer till Biörk     60 laß höö, god eng.
F          hörer till Biörk     2 1/2 tunnor, höö 9 laß
            både till skatte och frälse lijka mykit.
G.        Vtsäde                 3 tunnor, hörer till Ter
H.        Torpet Wreet myran.
I.          Vtsäde                1 tunnor, elak jord
            Höö                    6 laß, illa bärande
K.        Vtsäde                2 1/2 tunnor
            Tarfueskog till nöd torften, ingen annor
            lägen heet. Quarn, fiske och humblegård   0

(Karttext:)

Stångeby möter, fol. 91
Leer jord
Leer jord
Leer jord
Biörk möter, fol. 4
Leer jord.
Wadz skildnadt.
Tibbele eng möter, frälße.

1 Äldre numrering, motsvarar 27