T7:27


(Rubrik:) Simtuna sochn


            Notarum Explicatio

A.        Stångeby, skattegårdar    2
            Dene ene                         13 1/3 öre
            Den andra och                 13 1/3 öre  
B.        Vtsäde                5/8 tunnor
C.        Eng                     7 laß
D.        Slåter haga          6 laß  
F.         Engett  hafua Stångeby bönder-
            na och Wadz boerne till bytes.
E.        Vtsäd                  28 tunnor
G.        Höö                    12 laß
H.        Haga, höö           4 laß
I.          Vtsäde                1/4 tunnor,  höö  4 laß
K.        Vtsäde                7/8 tunnor,  höö  3 1/2 laß
L.         Lille engett          27 laß
M.        Vtsäde               25 tunnor
N.        Vtsäde                7/8 tunnor
O.        Vtsäde                1 tunnor
            Skog och muulbeet nogh.
            Såg och miölquarn jntet.
            Humblegårdar     2 stycken
            Huardera            100 stenge

(Karttext:)

Wäster wadh möter.
Scala ulnarum.