T7:28


(Rubrik:) Simtuna heredt.        Simtuna sochn


            Notarum Explicatio

A.        Staaff, skattegårdar        2
            Cronegård                     1,  8 öre
            Den första skattegården 13 öre, 3 penningar
            Den andra                      9 öre, 1 ortug
            Den tridie                       9 1/2 öre, 2 penningar   
B.        Vtsäde                           47 tunnor1
C.        Vtsäde                           66 tunnor
D.        Bärande hård wals eng   285 laß
            Skog och muulbeet någott.
            Fiske                                   0
            Sag2 och miölquarn       
            Humblegårdar                      0


            Specialis Explicatio            tunnor  laß

1          gården, crone, åhrligit vtsäde   10 1/2   52 
2          gården, skatte, vtsäde              21       127
3          gården, skatte                         12 1/2   63
4          gården, skatte                         12 1/2   63   
  

(Karttext:)

Siggesta åker möter.
Siggesta åker möter.
Siggesta eng möter.
Scala ulnarum.

1 Härefter ett 47 till som förtydligande av det tidigare
2 D.v.s. Såg