T7:29


(Rubrik:) Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Wänögla, skattegård      1,  6 öre
B.        Vtsäde                           3 3/8 tunnor
C.        Vtsäde                           5 1/2 tunnor
D.        Måßig eng, släät             58 laß
E.         Haga, doger röija till eng.
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Fiske                                   0
            Sågh och miölquarn              0         
            Humblegård                         0

(Karttext:)

På denne sida tager Ekelunda åker emott.
Leer jord
Leer jord
På denne sida möter Wånga åker emott.
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

Författad år 1652 af Johan Åkeson