T7:30


(Rubrik:) Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Lille Bortompta, skattegård          2 2/3 öre
B.        Vtsäde                                   7 1/2 tunnor
C.        Vtsäde                                   7 1/2 tunnor
D.        Godh hård walß eng, höö       72 laß
E.         Hård walß eng godh bärande 54 laß
F.         Skogz kärr, doger till at röja till eng.
G.        Elak myreng, höö                   2 laß
H.        Skogz eng tämelig godh, höö  10 laß
            Linderna som liggia in vti gärden doga
            intet till åker, ty om wåhren står
            wattnet mäst öfuer heela åkern.       
            Skog af allehanda slagz till fyllest.
            Muulbeet godh.
            Fiske litett vthi Sag åhn.
            Såg och miölquarn                      0         
            Humblegård                           100 stenger
            Denne gård lider stoor skada af watn-
            dämning som skeer vtaf hammaren
            wedh Wääßby i Sewalla sochn.

(Karttext:)

Godh hård walß eng
Store Bortompta möter.
Sonebo och Greenßbo i Tärna sochn möta
Lätt jord
Lind
Saghåhn.
Hård wallß eng godh bärande.
Lätt jord
Lätt jord
Myr eng
Leer mylla
Lät jord
Leer mylla
Lätt jord
Wääßby egor i Sewala sochn möta.
Skogz eng
Ny rögd.
Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

5 ???