T7:31


(Rubrik:) Simtuna heredt.


            Notarum Explicatio                tunnor   laß

A.        Wånga, skattegård    1,     10 öre
            Frälßegård                1,     8 öre
            Cronegård                1,     6 öre      
B.        Gärdet, vtsäde                                  27
            Gamall igen lagd åker i sama gärden 6
C.        Vtsäde                                             27 1/2
            Jgenlagd åker i samma gärde            1 1/16
D.        Mäst hård walß eng god                               87
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Timberskog, näfver och basteskog 0
            Fiske                                             0
            Miöl och såge quarn                       0
            Humblegårdar                                0

1          gården, vtsäde åhrligen                     11 1/2   35
2          gården, frälße, åhrligit vtsäde             9         29
3          gården, crone                                   7          23           

(Karttext:)

Ekelunda egor möta.
Gammall igen lagd åker.
Igenlagd åker
Råby åker möter.