T7:32


(Rubrik:) Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio                tunnor   laß

A.        Råby, skattegårdar    2
            1 är                      12 öre
            2 är och                12 öre  
B.        Gärdet, vtsäde                                  37
C.        Vtsäde                                             11
D.        Vtsäde                                             8
E.         Haga                                                            8
F.         Haga                                                            8  
G.        Enget, höö                                                    8
H.        Beetz haga, kan bergas höö der på                34
I.          Godh hård walß eng, höö                             42
K.        Wreeten, vtsäde                               2 1/2   
L.         Vtsäde                                             4        
            Skog och muulbeet medellmåttig.
            Fiske                                             0
            Miölquarn                                 1 stycken
            Sågequarn                                     0
            Humblegårdar                           200

            Specialis Explicatio                tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligt vtsäde              15 5/8   33
2          gården hafuer                                   15 5/8   33

(Karttext:)

Wånga möter.
Lundby möter
Scala ulnarum

(Senare blyertsanteckning:)

6 pl.