T7:33


(Rubrik:) Simtuna heredt.


            Notarum Explicatio          tunnor   laß

A.        Saleforß, gårdar                2
            1 är skatte            18 öre
            2 är frälße             6 ore1  
B.        Vtsäde                                      26
C.        Vtsäde                                      30
D.        Hård wallß eng                                      36
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Något litet fiske.
            Såg och miölquarn      0
            Humblegårdar       200
            Till denne by fins 2 hagar fol. 50, noterade
            litteris I, K, doga till åker och eng.

1          gården hafuer åhrligt vtsäde       18 1/2    27  
 2         gården hafuer                            6 1/2       9

(Karttext:)

Berga möter.
Vllråker möter
Denne ååhn kommer ifrå Altuna sochn vtur Räfuellsta siöön och löper åt Örßens broo och sedan in vti Mälaren.
Scala ulnarum.  

1 D.v.s. öre