T7:34


(Rubrik:) Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Engh som lyder till Öster och Millangården
            j Wänderstadh, sanck skoigh, höö    20 laß, fol. 49
B.        Engh till Weestergården i Wändersta,
            höö till                                    höö    30 laß
C.        Engh till Millangården i Wändersta,
            kallas Gångee moßan,             höö    45 laß
D.        Engh till Öster gården i Wändhersta,
            full medh skough iblandh moße walldh
            och sanckt,                             höö    50 laß
E.         Höö aff en moßigh engh som lyder till
            Wästergården i Jßby, kallas Wester-               fol. 56
            engen,                                    höö     80 laß
F.         Denne engen lyder till Wänderstadh,
            höö till                                               25 laß

(Karttext:)

Wäster engen.
Scala ulnarum.