T7:35


(Rubrik:) Simtuna heradt        Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Stoore Göllia ähr skatthemman   2 stycken
            och skattar lijka      8 1/2 öresland, - penningar 
B.        Vthsädhee i gierdhet östera  17 1/4 tuneland
C.        Vthsädhee j westera gierdet 11 1/4 tunnland
                               Summan           28 1/2 tuneland

D.        Norre myran, elak och moßigh
            engh, höö till                        48 laß
E.         En engh som kallas Alz märcken och ähr
            jntet mycket bärande           30 laß 
F.         Höö aff en engh till              20 laß
G.        Sältee teegarna                    18 laß
                      Summa summarum  116 laß

            Skogh och mulbethee tillfyllest,
            fiskiee watn jntet, quarn
            eller såg jntet.
            Humblegårdar    2 stycken.

            Specialis Explicatio              tunnor    laß

1          gården hafuer åhrligit vtsäde      16 1/4      58
2          gården hafuer                            16 1/4      58

(Karttext:)

Denne becken kommer ifrå Tärna socken och Hwijßbo och löper genom Göllie myran och in vti Sagåhn wedh Lille Bortompta.
Stoore Göllia
Scala ulnarum.