T7:36


(Rubrik:) Simtuna häradt.


            Notarum Explicatio

A.        Marstållen till bohlbyn i Gästree, fol. 19,
            hård wålld med tofwor, laß        40     
B.        Bohlbyns engh, god bärandee    80
C         ähr en haga som lyder till Mill-
            dandhgården i Jßby                               fol. 56
D.        ähr en haga, lyder till Wester-
            gårdhen jbidem
E.         Denne engeßteegen lyder till
            pastoris gård i Fröst hult            20

(Karta utan text.)