T7:38


(Rubrik:) Simptuna häradt.      Simptuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Präste byn ähr crohne gård           1
            Frälßee gårdar                              3
            Hedeby ähr crohne gård               1
            Frälße gårdh                                 1
            Arff och egit ibjdem                      1
B.        Vthsädhee j det westera gierdet     62 tunnor
C.        Vthsädhee j det östera gierdet       89 tunnor
                                Summa summarum  151 tunnor
D.        Deße buthar som ähr medh signo D
            noterade lyder till prästgården, för vthan
            öretalet, som lijka deelachtig med
            dhe andra gårdarna                       13 tunnor
E.         Denne buthen lyder till Heedeeby
            allena, för vthan öretalet                4 tunnor


            Notarum Explicatio

1.         Präst gården skattar                    16 öresland, - penningar
            Vthsädhee j gie<r>det   A
                                                       }   summan        tunnland      33
            Vthsädhee j gierdet        B
            Vthsädhe aff butharna    D j westera gierdet   tunnland      13
            Höö aff heela hemmanet till                            laß               46        

2.         Bree gården ähr skatthemman     12 öreßland, - penningar
            Vthsädhee j gierdet        A
                                                       }   summa          tunnland      25
            Vthsadhee1 j gierdet      B
            Höö aff heela hemmanet                                laß               34

3.         Gamble gården skattar                7 öresland, - penningar
            Vthsädhee j gierdet        A
                                                       }   summan        tunnland      14 1/2
            Vthsädhee j gierdet        B
            Höö aff heela hemmanet till                            laß               19

4.         Tuna skattar                                10 öresland, - penningar
            Vthsädhee j gierdet        A
                                                       }   summan        tunnland      20 1/2
            Vthsädhee i gierdet        B
            Höö aff heela hemmanet till                            tunnland2    28

5.         Hedeby, cronegården, skattar     13 öresland, - penningar
            Vthsädhee j gierdet        A
                                                       }   summa          tunnland      27
            Vthsädhee i gierdet        B
            Höö aff samma hemmanet                             las                36

6.         Frälsegården skattar                    8 öresland, - penningar
            Vthsädhee j gierdet        A
                                                       }   summa          tunnland      17
            Vthsädhee i gierdhet      B
            Hoo3 aff heela hemmanet                              laß                21

7.         Arff och egit jbidem                    6 1/2 öresland, - penningar
            Vthsädhee j gierdet        A
                                                       }   summa          tunnland      13
            Vthsädhee i gierdet        B
            Höö aff heela hemmanet                                laß               16


            Till denne by finnes skogh och muhl-
            bethee något lijtet, fiskiee jntet,
            sågh eller quarn jntet. Humblegårdar    0.


(Karttext:)

Simptuna kyrckia.
80 laß
Här möther Ahlbeck egor.
Jbid.
Leer jordh
Präst byn
Leer jordh
80 laß
Hedeby
Gästre egor mötha.
Leer jordh
40 laß
Scala ulnarum.

1 D.v.s. Utsäde
2 Sic, troligen fel för lass
3 D.v.s.