T7:39


(Rubrik:) Simptuna häradt.      Simptuna sochn.


            Notarum Explicatio

            Forßby ähr skatte hemman            1
            frälßee                                           3
            och skattar lijka i hwardera            6 öresland 
A.        Vthsädhee j det norre gierdet          tunnland    30 1/2
B.        Vthsädhee j det södhree gierdet      tunnland    31
C.        Vthsädhee aff det wästera gierdet   tunnland    8 1/2
                                                Summan     tunnland    70
D.        Höö aff en hård walldz engh            laß             16
E.        Höö aff en hårdh walls engh             laß             28
F         ähr en engh som lyder till Vhler åker,     fol. 51,
NB      j Simptuna sochn, höö till                29 <lass>
            En ängh som lyder till Forßby          laß             6 laß
G         ähr en vthjordh om 2 öresland, lyder till
            Skänstad i Torßtuna sochn              vthsädhe    4 1/2 tunnor, fol. 45
            Höö till samma vthjordh, nämbligen laß            24

1.         Skattegården, skattar           6 öresland     
            Vthsädhee j gierdet     A  7 5/8
            Vthsadhee1 j gierdhet  B  7 3/4  } summa         17 1/2
            Vthsädhee                   C 2 1/8
            Höö aff heela hemmanet                  laß            12 1/2

2.         Frelße hemmanet, skattar    6 öresland     
            Vthsädhee j gierdhet    A  7 5/8
            Vthsädhee j gierdhet    B  7 3/4  } summa         17 1/2
            Vthsadhee1                 C  2 1/8
            Höö aff heela hemmanet till             las              12 1/2

3.         Frelse gårdhen, skattar        6 öresland     
            Vthsädhee j gierdhet    A  7 5/8
            Vthsädhee j gierdhet    B  7 3/4  } summa         17 1/2
            Vthsädhee                   C  2 1/8
            Höö aff heela hemmanet                 las              12 1/2

4.         Frälsegårdhen, skattar         6 öresland     
            Vthsädhee j gierdhet    A  7 5/8
            Vthsädhee j gierdhet    B  7 3/4  } summa         17 1/2
            Vthsädhee j gierdet      C  2 1/8
            Höö aff heela hemmanet till                               12 1/2

            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Fiske                                            0
            Miölquarn är här till.
            Sågequarn                                    0
            Humblegårdar till Söder gården     100 stenger

(Karttext:)

Vhlreåker möther
Forsby
Leer jordh
Leer jordh
Haga
Scala ulnarum.      

1 D.v.s. Utsäde