T7:40


(Rubrik:) Simptuna häradt.      Simptuna sochn.


            Notarum Explicatio

            Änderstad ähr gårdar      3 stycken
A.        Vthsädhee j det westera gierdet              18 1/4
B.        Vthsädhee j det östera gierdet                 24
C.        Vthsädhee j det södhra gierdhet              34
                   Summa summarum         tunnland  76 1/4
D.        Höö aff en hård walls engh      laß           80
E.        Höö aff en hård wålldz engh     laß           16
           Höö aff gierdeßlindherna till      laß           10
                   Summa summarum         laß           106

1          hemanet är crone           8 öre
2          hemanet är arf och egit   8 öre
3          hemanet är frälße

            Till denne by finnes skogh och
            mulbethee lijtet, fiskiee jntet,
            quarn eller såg jntet.
            Humblegårdar jntet.

(Karttext:)

Änderstadh
Leer jordh
Leer jordh
Scala ulnarum.

(Annan, senare anteckning:)

4 1/2 pl.