T7:41


(Rubrik:) Simptuna häradt.      Simptuna sochn.


            Notarum Explicatio          tunnor    laß 

A.        Mällersta, skattegårdar    2
            1 är                    12 öre
            2 är och              12 öre  
B.        Gärdet, vtsäde                         22
C.        Vtsäde                                    24
D.        Hagar till bete 2 stycken, doga till åker.
E.         Hård wallß eng, höö                82
            Skog och muulbeet ganska ringa.
            Fiske                                0
            Sågh och miölquarn           0
            Humblegårdar 2 stycken, den första 50 stenger,
            den andra            200 stenger      

1          gården hafuer åhrligt vtsäde    11 1/2     41
2          gården hafuer åhrligt vtsäde    11 1/2     41

(Karttext:)

Ändersta åker möter.
Alebeckz eng möta.
Endersta eng möter.
Präste by eng möta.
Scala ulnarum.