T7:43


(Rubrik:) Simptuna häradt


            Notarum Explicatio

            Skarppeboo ähr ett skattetorp,
            skattar        1 öresland, - penningar
A.        Vthsädhee i gierdhet         tunnland    2 3/4
B.        Vthsädhee i gierdhet         tunnland    3 1/4
C.        Vthsädhee i torpet            tunnland    1
                              Summan        tunnland     7     

            Höö aff heela torpet till     laß             16
                              Summa  höö  laß             16

            Skogh och mulbethee till nödtorften,
            fiskiee watn jntet, quarn jngen,
            humblegård jntet.


            Skinnarbo ähr ett skatte torph, ligger
            på Karle by egorna,
            skattar        1 1/3 öresland
A.        Vthsädhee på heela hemmanet           2 3/4
B.        Höö aff heela hemmanet till  laß          6
            Skog och muulbet nogh. Fiske och quarnar  0,
            humblegård jntet.  
            

(Karttext:)

Skarppeboo torpet.
Skarppebo.