T7:44


(Rubrik:) Simptuna sochn.


            Notarum Explicatio

            Stooreboo ähr skatthemman,
            skattar        2 öresland, - penningar
A.        Vthsädhee i westera gierdhet   tunnland    2 3/4
B.        Vthsädhee i östera gierdhet      tunnland    4
C.        Vthsädhee aff wreethen           tunnland    1 1/4
                        Summan summarum   tunnland    8     

D.        Höö aff en slätt engh                las             38
E.         Höö aff en engh till                  laß             5
                        Summan summarum   tunnland    43    

            Till denne torp finnes skogh och mulbethe
            till nödtörfften, fiskiee watn jntet,
            quarn eller quarnställe jntet.
            Humblegård jntet.

(Karttext:)

Stoorebo
Skinnarboo
Slätt engh.
Scala ulnarum.