T7:45


(Rubrik:) Simptuna sochn.


            Notarum Explicatio                                tunnor   laß

A.        Skenesta är gårdar  7, twå der
            af liggia till Simtuna socken och 5 till
            Torstuna.
1          gården, som ligger till Simtuna, är skate
            och är         6 öreß land, vtsår åhrligen         9 1/8        
2          är frälße      6 öreß land, vtsår åhrligen         9 1/8   
3          ligger till Torstuna socken   6, 2 pengar       9 1/4
4          ligger till Torstuna socken   7, 10 pengar    10 1/2
5          och till Torstuna                 5, 8 pengar       10 1/2
6          är                                      10, 16 pengar   13 7/8
7          är frälße                             6, 4 pengar       9 3/8 

                                                      tunnor   laß
B.        Vtsäde                                  66
C.        Gärdet, vtsäde                      76
D.        Vtsäde                                  17
E.        Gambla igenlagda hagan,
F.         mäst med skog öfuergången,
            doger likwäl at vpptagas
            till åker.
            Hijt hörer en vtjord fol. 39,
            noterad littera G, vtsår         4 1/2    24            

(Karttext:)

Forßby i Simtuna socken möter.
Leerjord
Leer jord
Leer jord.
Leer jord
Leer jord.
Leer jord.
Leer jord.
Grinda åker i Torstuna socken möter.

(Senare blyertsanteckning:)

??? utjorden ??? ???