T7:46


(Rubrik:) Simptuna sochn.


            Notarum Explicatio         tunnor   laß

A.        Store Bortompta är
            skattegård          8 öre
B.        Gärdet, vtsäde                       8 3/4
C.        Vtsäde                                  6 1/4
D.        Vtsäde                                  8
E.         Wreet, vtsäde                       2 1/2           
F.         Myreng, höö                                     126
G.        Myreng                                             126
H.        Myreng                                             28
I.          Slåtter haga, hård wall                       12
K.        Beeteß haga, doger intet
            till åker, ey heller till eng.
L.         Engestyket af gott slagh                     66

            Timber, näfuer och annan
            tarfue skog till nödtorften.
            God muulbeet.
            Såg och miölquarn        0
            Jntet fiske.
            Humblegård                  0
            Linderna i gärdet B och C
            doga intet till åker.             

(Karttext:)

Scala ulnarum.
Detta engestyke hafuer tillförende legat till Store Bortompta i Simtuna socken och heradt, men nu är det med syn tagit till Greelßbo i Tärna socken och Öfuer Tiurebo heradt.
Store Göllia möter.
Myr eng till Bortompta.
Greelßbo i Tärna socken
Myreng till Bortompta.
Lille Bortompta möter.
Myr eng

(Senare blyertsanteckning:)

5 pl