T7:47


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                 tunnor   laß

A.        Karleby, skattegård      5
            1 gården är              14 öre
            2 är                         12 öre
            3 är                         15 öre
            4 är                         11 öre
            5 är                         8 öre    
B.        Gärdet, vtsäde                                               71
C.        Vtsäde                                                          67
D.        Kyrke engen, bärande af hård wall                             83
E.        Täpporna alle tillhopa                                     18
F.        Vtsäde                                                           12
G.        Hård wallß eng                                                         169                          
H.        Beetz haga till Öster gården, dog<er> både
            till åker och eng.
            Nödtorftig skog och beetzmark.
            Miölquarn som går hööst och wåhr.
            Jntet fiske.
            Humblegårdar          0
            Täpporna E kunne allesamans
            göras till åker.

(Karttext:)

Nörr wad möter.
Präste gårdz egor möta.
Öster wad möter.
Scala ulnarum.