T7:48


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio                  tunnor   laß

A.        Alebech är gårdar      5
            1 är skatte gård       10 1/3 öre
            2 är skatte               9 öre
            3 är crone               8  12 pengar
            4. Arf och egitt        8   6 pengar
            5 är frälße               12 öre    
B.        Gärdet, vtsäde                                 56
C.        Vtsäde                                            46
D.        Hårdwalß eng toofuug                                180
            Skog och muulbet efter nödtorften.
            Quarnar och fiske jntet.
            Humblegårdar         0
            Till denne by fins en eng
            fol. 37, noterad littera A, räntar                  96   

(Karttext:)

Leer jord
Kyrkebyens egor möta.
Leer jord
Leer jord
Mällersta åker möter
Leer jord
Mällersta egor möta.
Leer jord.

(Senare anteckning:)

5 1/2 pl.