T7:49


(Rubrik:) Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio                                  tunnor   laß

A.        Wändesta äre skattegårdar  3
            1. Öster gården är          12 öre
            2. Millangården är          12 öre
            3. Wästergården             8 öre  
B.        Gärdet, vtsäde                                                 33
C.        Vtsäde                                                            40
D.        Vtsäde i wreeten, hörer till den förste gården    2
E.         Steen engen, hård wall och toofuug                             90
F.         Linden, räntar höö                                                      25
            och duger intet till åker.
G.        Hårdwalß eng, höö                                                     18
H.        Wreeten hörer till andra gården                        2 1/4
            Jngen timberskog, annan tarfueskog fins
            till nödtorften.
            Jntet fiske, ey heller humblegårdar,
            quarnar intet.
            Muulbeet tämmelig godh.
I
K         äre beeteß täppor.
L

            Specialis Explicatio                           tunnor   laß

            1 gården hafuer vtsäde                           13 1/2    48
            2 gården hafuer vtsäde                           13 1/2    48
            3 hafuer                                                 9 1/2      37
            Detta vtsäde är allenast för-
            ståendes om siälfue gården
            forutan1 wreetarna som
            höre dee twå stoore går-
            darna till.
            Linden F är och inräknadt
            bland engiarna.

            Till denne by finnes 5 engiar
            fol. 34, noterade litteris A, B, C, D, F,
            ränta alle till hoopa                                              170

(Annan, senare anteckning:)

10 pl.   

1 D.v.s. förutan