T7:50-51


(Rubrik:) Simtuna heradt. Simtuna sochn.


            Notarum Explicatio                   tunnor   laß

A.        Berga, gårdar                          3
            1 är skatte                  12 öre
            2 är skatte                  12 öre
            3 är frälße                   4 öre  
B.        Gärdet, vtsäde                                 39
C.        Vtsäde                                            39
D.        Myr eng, höö                                              50
E.         Dy enget                                                     15
F.         Beeteß haga
                                  } doga röija till eng.
G.        Beeteß haga            
H.        Wreeten, vtsäde                              3 3/4
I.          Hagar, höra till Saleforß, 
K.        doga till åker och eng, fol. 33.
L.         Quarn enget                                                12
M.        Jgenlagd åker                                 10
N.        Enges haga                                                  21

            Specialis Explicatio                   tunnor   laß

1.         Skattegården hafuer vtsäde              16       39   
2.         Skattegården hafuer                         16       39
3.         Fralßegården1                                  7         20
            Vti wreeterna H, M hafuer
            1 gården                                          5 1/2
            2 gården hafuer                                5 1/2
            3. Frälßegården hafuer                     2 3/4


            Notarum Explicatio                   tunnor   laß

A.        Vllråker, gårdar                 2
            1 är skattegård           12 öre
            2 är arf och egen        12 öre
B.        Gärdet, vtsäde                                 21
C.        Vtsäde                                            24
D.        Hård walz eng god                                       18
E.         Beetz haga, doger intet till åker eller eng.
F.         Myrwallß eng                                               8
G.        Myrwallß eng                                               8
H.        Jgenlagd åker                                  5 1/2        
            Timberskog jntet, näfuer skog jntet.
            Annan nödtorftig skog fins här.
            Medellmattig2 muulbeet.
            Quarnar jntet. Jntet fiske.
            Humblegårdar jntet.

            Specialis Explicatio                                 tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligit vtsäde                         12 5/8    17  
2          gården hafuer                                              12 5/8     17

            Till denne by fins en eng fol. 39, noterad F                29


(Karttext, s. 50:)

Ekeby i Altuna sochn möter
Saleforß möter.
Vllråker möter
Scala ulnarum.

(s. 51)

Forß by åker möter.                               
1 D.v.s. Frälsegården
2 D.v.s. Medelmåttig