T7:52


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio                   tunnor   laß

A.        Kooby, skattegårdar           3
            1 är Östergården        12 öre,
            hafuer een vtjord i Gribby, 2 öre
            2 är Millangården       16 öre,
            hafuer och vtjord i Gribby, 4 öre
            3 är Wästergården     24 öre,
            der af är halfparten crone.
B.        Vtsäde                                            17
C.        Gärdet, vtsäde                                27 1/4
D.        Vtsäde                                            58 3/4
E.        Engiarna af hårdwall                                     90
F.        Hårdwallß eng                                             80
G.        Millangårdz hagan, doger till eng.
H         hörer till Wäster gården, doger till eng.
I.          Haga till Öster gården, doger till eng.
K.        Hård walß eng, intet synnerlig god               30        

            Specialis Explicatio                   tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligt vtsäde            11 13/16  37  
2          gården, vtsäde                               11 13/16  51
3          gården hafuer                                 23 7/8    82
            Af enget K hafuer 1 gården                          5
            Den andra hafuer                                         9
            Den tridie hafuer                                         16

(Karttext:)

Wändersta åker och eng möta.

(Annan, senare anteckning:)

6 pl.