T7:53


(Rubrik:) Simtuna sochn


            Notarum Explicatio                   tunnor   laß

A.        Gribby, gårdar                      2
            1 är Östergården, skatte    9 1/2 öre,                     EL. ÄR DET EN FÖRK. FÖR SKATTAR?
            2 är Wäster gården, skate 16, 14 penningar,
            der af är halfparten crone.
B.         Gärdet, vtsäde                                26
C.         Vtsäde                                           27
D.         Vtsäde                                           6
E.         Heem enget                                                 70
F.         Vtsäde                                            2 1/2
G.         Vtsäde                                           1
H.         Orreteegarna till Gribby, sank
             och släät                                                     50
I.           Jgenlagd åker till Jßby, fol. 56         1 7/8
I.           Skogz eng till Jßby,     6 laß
K.         Skogz eng till Gribby, sank
             och skogug                 6 laß
L.          Skogz eng till Öster gården
             i Gribby, sank och skogug    5 laß
M.        Beeteß haga till Wäster gården,
             doger till eng men jntet till åker.
N.         Haga till cronegården, doger till eng.
O.         Haga till Öster gården, doger till eng.
P.          Öster gårdz eng i Kooby, sank och sko-
             gugh, räntar höö                   8 laß
Q.         Vtsäde                        3/4 tunnor
             Skog och muulbeet till nöd torften.
             Quarnar och fiske intet. Humblegårdar    0
             Östergården i Kooby hafver här vtjord    2 öre
             Millangården i Kooby hafver här vtjord   4 öre

            Specialis Explicatio                   tunnor   laß

            1. Och Östergården, hafuer vtsäde 12 3/16   50
            2. Wäster gården hafuer vtsäde      20         81
            Detta vtsäde är förståendes med täppa
            och alß.

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Jan Olsson, Grebby i Simtuna, Enköping