T7:54-55


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Simtuna sochn


            Notarum Explicatio                           tunnor   laß

A.        Harfuesta, skattegårdar         3
            1 är                            23 öre
            2 är                            20 1/3 öre
            3 är                            10 1/3 öre  
B.        Gärdet, vtsäde                                         52
C.        Vtsäde                                                    15 1/2
D.        Vtsäde                                                    27
E.         Hårdwallß eng                                                    195
O.        Wreeten, vtsäde                                      2 1/2
N.        Enges haga                                                         12
L.         Millan gårdz hagan i Harfuesta, doger
            till eng.
            Skog och muulbeet till nödtorfften.
            Såg och miölquarn jntet.
            Fiske och humblegårdar jntet.

1          gården hafuer vtsäde                               21
2          gården hafuer                                          18
3          gården hafuer                                          8
            1. Af enget E hafuer huardera som föllier             86
            2  hafuer                                                             75
            3  hafuer                                                             34


            Notarum Explicatio                           tunnor   laß

A.        Marby, skattegårdar         2
            1 är                            14 öre
            2 är                            15 öre
G.        Vtsäde                                                    58
H.        Torpet, vtsäde i både gärden ihop            5
I.          Hårdwalß eng                                                     90
K.        Öster gårdz hagan, doger till eng.
            Skog och muulbet till nödtorft.
            Quarnar jntet.
            Fiske och humblegårdar intet.

1          gården, vtsäde                                        14         40
2          gården                                                    15         50
    

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

9 pl.