T7:56


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio       tunnor   laß

A.        Jßby, skattegårdar         2,
            huardera är   21 1/3 öre.
B.        Vtsäde                                 46
C.        Vtsäde                                            24
D.        Vtsäde                                 23
E.         Vtsäde                                1 7/8
F.         Vtsäde                                3/8
            Höö der samastädes                       10
G.        Hård walß eng                                200
H.        Haga till Östergården.
I.          Haga till Wäster gården.
            Doga både tuå till eng.
K.        Hård walß eng                                40
L.         Orreteegarna till Jßby,
            släät och sankt ibland                      45
            Höö vti E                                        12
            Skog och muulbet till nöd-
            torften.
            Quarnar jnga.
            Jntet fiske.
            Jngen humblegård.
M.       Vtsäde                                 1 3/4
            Till denne by fins en eng
            fol. 34, noterad littera E                  80

           Specialis Explicatio        tunnor   laß

            1 gården vtsår                    24 1/4   153 1/2
            2 gården vtsår                    24 1/4   153 1/2
            Vti detta vtsäde
            är alle täppor-
            na inräknade.

            Till denne by fin-
            nes 2 hagar
            fol. 36, noterade C, D.
            Fins och åker fol.
            53, noterad littera I,
            huilken är igen-
            lagd                                   1 7/8  
            Jbidem en skogz-
            eng, noterad I                                 6

(Karttext:)

Gribby möter.

(Senare blyertsanteckning:)

1652 af Johan Åkeson