T7:61


(Rubrik:) Altuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Fastebo, skattegård   1
B.        Gärdet, vtsäde           14 1/4 tunnor
C.        Vtsäde                      11 1/4 tunnor
D.        Enget, höö                 28 laß
E.         Öster engett              30 laß
            All annor godh lägen heett med skog.
            Jntet fiske. Jngen quarn.
            Humblegård              200 stenger

(Karttext:)

Scala ulnarum.

(Senare blyertsanteckning:)

Upprättad 1652 af Johan Åkeson.