T7:62-63


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Altuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Altuna kyrkia och by.
            Skattegårdar                  4
            Cronegård                     1      4 öre
            Frälße                            1      6 öre
            Den första skattegården 10 öre  2 ortugar
            Den andra skattegården 6 öre
            Den tridie                       8 öre
            Den fiärde                      8 öre          
B.        Gärdett, vtsäde               32 tunnor med
            wreetarna som liggia öster ifrå kyrkan.
C.        Vtsäde                           26 1/2 tunnor
D.        Vtsäde                           41 tunnor
E.        Wreeten, vtsäde              1 1/8 tunnor
F.        Wreeten, vtsäde              1 1/8 tunnor
G.        God bärande eng            207 laß
H.        Godh bärande eng          24 laß
I           kallaß Herrefallett          10 1/2 laß
            Till 10 öres skattegården är
            godh trägård.
            Till den ene 8 öres skattegården
            är humblegård till            100 stänger
            Till den andra 8 öres skattegård
            är och humblegård till      100 stänger
            Skog och muulbet till nödtorften.
            Fiske någott vthi Räwellsta siöön.
K.        Räwellsta siöön.
            Humblegårdar    4 stycken
            Såg och miölquarn jntet.

            Specialis Explicatio       tunnor   laß

1          gården, crone, vtsäde         5 1/8      29
2          gården, frälße                     7 3/8      33
3          gården, skatte                    12         58 1/2 
4          gården, skatte                    7 3/8      33
5          gården, skatte                    9 1/2      44
6          gården, skatte                    9 1/2      44

(Karttext:)

På denne sida möter Billerstena egor.
Dräfle emot.
Här möter Fröß lunda.
Räwellsta emott.
Mälby emott.
Scala ulnarum.