T7:64


(Rubrik:) Simtuna heradt.


            Notarum Explicatio

A.        Määlby, cronegård   1      12 öre
            Skattegårdar            1      10 öre
B.        Vtsäde                     28 tunnor med täppan G
C.        Vtsäde                     37 tunnor
D.        Engett, höö              10 laß
E.                                        10 laß
F.         Skarp eng                80 laß
            Nödtorftig wedebrand och fångskog.
            Fiske och quarnar jntet.
            Humblegårdar          2 stycken  

            Specialis Explicatio       tunnor   laß

1          gården, crone, vtsäde         17 1/4    55
2          gården, skatte                    15 1/4    45 

(Karttext:)

Räwelsta möter.
Ekelunda eng i Simtuna socken möter.
Wänögla eng möter, och i Simtuna sochn.