T7:66-67


(Rubrik:) Simtuna heradt.      Altuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Fröß lunda, skattegårdar   4
            Wästreste gården             9 öre   2 penningar
            Den andra                        7 öre   8 penningar
            Den tridie                         11 öre 14 penningar
            Den fierde                        11 öre 14 penningar   
B.        Vtsäde                69 tunnor
C.        Vtsäde                30 tunnor
D.        Vtsäde                12 1/2 tunnor
E.         Kalfue haga.
F.         Vtsäde                2 tunnor
G.        Vtsäde                 2 tunnor
H.        Stor engett, höö   69 laß
I.          Vtsäde                2 1/2 tunnor
K.        Frö engen            36 laß
L.         Söder engen        87 laß
M.        Höö                    8 laß
N.        Höö                    5 laß
O.        Höö                    20 laß
P.         Höö                    12 laß
Q.        Höö                    4 laß
R.         Höö                    8 laß
S.         Höö                    4 laß
            Skog till nödtorfften, såsom och muulbeet.
            Qwarn till den ene 11 1/2 öres gården.
            Humblegårdar  4 stycken.
            Jntet fiske.  

            Specialis Explicatio         tunnor   laß

1          gården hafuer åhrligit vtsäde 15 1/4    61
2          gården hafuer                       13 1/4    53
3          gården hafuer                       17 1/2    69 1/2   
4          gården hafuer                       17 1/2    69 1/2   
            med täppor och alß.

(Karttext:)

Scala ulnarum.