T7:68


(Rubrik:) Simtuna heredt      Altuna sochn


            Notarum Explicatio                           tunnor   laß

A.        Säwa är gårdar       3
            1 är skattegård           11 öre, 22 pengar
            2 är skatte                  10 öre
            3 är frälße.  
B.        Vtsäde                                                    28
C.        Vtsäde                                                    26
D.        Hård walß eng                                                    39
E.         Hård walß eng                                                    39
F.         Haga, doger till åker och eng.
G.        Haga, doger till åker och eng.
H.        Vtsäde                                                    3 1/8
H.        Slåter haga                                                          12
I.          Vtsäde                                                    1 3/8  
K.        Vtsäde                                                    1 1/16    
L.         Myrwalß eng                                                       6
M.        Myreng, höö                                                       12
            Hörer till Tällne bo, fol. 65.    
            Allehanda tarfueskog till
            nödtorfften.
            Jntet fiske. Jngen quarn.
            Humblegård till den ene
            skattegården       200 stenge

            Explicatio Specialis

            (Ingen text.)

(Karttext:)

Denne ååh kommer ifrå Löfsta socken och löper åt Simtuna och Torstuna sochnar och sedan åt Örßens broo.
Högzberga möter.
Scala ulnarum.