T7:69


(Rubrik:) Simtuna heredt.


            Notarum Explicatio

A.        Wiggelzbo            2 öres land  
B.        Vtsäde                 3 tunnor
C.        Vtsäde                 1 3/4 tunnor                          
D.        Wiggelzbo kärret  45 laß höö, altt öfuer-
            gångett mäst med skog.
E.         Katte siöön
            Alle handa tarfueskog till öfuerflödh.
            Fiske och tämmeligitt.
            Quarn jntet. Humblegård jntet.

(Karttext:)

Scala ulnarum.