T7:70


(Rubrik:) Altuna sochn.


            Notarum Explicatio                       tunnor   laß

A.        Billerstena gårdar       4
            1 är skatte            7 öre, 12 pengar
            2 är skatte            7 öre, 12 pengar
            3 är skatte            4 öre
            4 är frälße            5 öre       
B.        Vtsäde                                                  30
C.        Vtsäde                                                  18
D.        Vtsäde                                                  11
E.         God bärande eng, mäst hårdwall                      114
F.         Vtsäde                                                  3/4
G.        Vtsäde                                                  7/8
H.        Beeteßhaga, doger till eng.
            Skog och muulbeet till nödtorften.
            Fiske och quarnar jntet.
            Humblegårdar jntett.

            Specialis Explicatio

            1 gården hafuer vtsäde      9 5/32         35
            2 gården hafuer                 9 5/32         35
            3 gården hafuer                 5 1/2          20
            4 gården hafuer                 6 1/2          24

(Karttext:)

Jgen lagd åker
Brunby egor möta
Altuna byß engiar möta.