T7:71-72


(Rubrik:) Simtuna heradt.        Altuna sochn.


            Notarum Explicatio

A.        Sewasta, skattegård  1      20 öre
B.        Vtsäde                30 tunnor
C.        Vtsäde                28 tunnor
D.        Stor engen          106 laß, af
            myrwall mäste deelen
E.         Kalfhaga.
F.         Kalfhaga.
G.        Hesthaga.
H.        Hesthaga.
I.          Tompt.
K.        Huuß tompter.
            Ganska ringa skog och muul-
            beet.
            Quarnar jnga.
            Humblegård        300 stenger
            Fiske jntet.     

            Specialis Explicatio     tunnor     laß   

            (Ingen text.)

(Karttext:)

Dräfle möter.
Store skogen på denne sida och sedan Kåålsta i Torstuna socken möter.
Eneby möter, frälße.
Scala ulnarum.

(Senare anteckning:)

4 1/2 pl.